taxes and finances

JPK_VAT7 – kody transakcji

Posted on

EIDENCJA SPRZEDAŻY i  ZAKUPU WYBRANE  KODY TRANSAKCJI OD 1-10-2020R Kodów procedur/typów transakcji należy używać do oznaczania wszystkich typów faktur sprzedażowych, tj.: •faktur sprzedażowych niezależnie od wysokości stawki podatku, w tym faktur wystawionych do paragonów w przypadku zarejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, •faktur zaliczkowych, •faktur korygujących, •faktur dokumentujących bony towarowe SPV Oznaczenia kodów transakcji wymagane […]

taxes and finances

JPK_VAT7 – zmiany

Posted on

1 października 2020 zacznie obowiązywać nowa struktura JPK_VAT, która nakłada na podatników nowe obowiązki. Dotychczasowe deklaracje VAT oraz pliki JPK zawierające transakcje wykazywane w rejestrach VAT zostaną zastąpione plikiem JPK VDEK. Ponadto, nowa struktura oznacza dla podatników konieczność raportowania danych, które wcześniej raportowaniu nie podlegały oraz stosowania kodów GTU do faktur sprzedaży oraz kodów transakcji […]

taxes and finances

Wsparcie z ZUS w zakresie tarczy antykryzysowej

Posted on

Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło) Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek […]

taxes and finances

Prezydent podpisał ustawę tarczy antykryzysowej

Posted on

Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta będzie opublikowana w Dz U. z dnia 31 marca 2020 pod poz. 568. Pełna treść ustawy dostępna http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000056801.pdf

taxes and finances

Rząd zmienia termin sporządzania, zatwierdzania i udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru sprawozdań finansowych

Posted on

Minister Finansów w Dz. U. z dnia 31 marca 2020r poz 570 zmienił terminy wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji. Więcej na ten temat http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000057001.pdf