Usługi

Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów

 • Ewidencja kosztów i przychodów
 • Ewidencja podatku od towarów i usług
 • Ewidencja środków trwałych
 • Ewidencja wyposażenia
 • Obsługa pracowników, rozliczenia Właścicieli
 • Rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • JPK_VAT

Prowadzenie Ksiąg Handlowych

 • Wszystkie ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług)
 • Rozliczanie Właścicieli
 • Obsługa pracowników
 • Rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
 • JPK_VAT

Obsługa kadrowo płacowa

 • Listy płac
 • Deklaracje ZUS
 • Przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS
 • Przygotowywanie dla Zarządu (Właścicieli) sprawozdań dotyczących zatrudnienia i płac
 • Nadzór nad dokumentacją kadrową – w tym przygotowywanie oraz prowadzenie akt osobowych pracowników (również w formie elektronicznej)
 • Dbałość o aktualność szkoleń BHP i rejestru badań lekarskich oraz kalendarza pracowniczego (urlopów wypoczynkowych, chorobowych czy macierzyńskich/tacierzyńskich)
 • Prowadzenie zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło)
 • PEFRON

Oferujemy również

 • Pomoc w procesie zakładania lub likwidacji działalności gospodarczej
 • Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej GUS
 • Przygotowywanie wniosków kredytowych
 • Analizy ekonomiczne
 • Audyty rachunkowe Ksiąg Handlowych
 • Sporządzanie sprawozdawczości do Narodowego Banku Polskiego
 • Przygotowywanie zestawień niezbędnych dla Właściciela, Zarządu, Rady Nadzorczej, itp.