Wsparcie z ZUS w zakresie tarczy antykryzysowej

  • Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.
  • Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych
  • Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)
  • Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Więcej na ten temat znajdziesz:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/inne/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/3264398