Prezydent podpisał ustawę tarczy antykryzysowej

Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta będzie opublikowana w Dz U. z dnia 31 marca 2020 pod poz. 568.

Pełna treść ustawy dostępna http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000056801.pdf