taxes and finances

Wynagrodzenie i zasiłek chorobowy przysługują również w okresie kwarantanny

Posted on

W dzienniku ustaw z 20 marca 2020r. poz 491 uregulowano prawo do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego za czas obowiązkowej 14 dniowej kwarantanny po przekroczeniu granicy w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej . Osoba przebywająca na kwarantannie, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny, składa […]

taxes and finances

Ulgi dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem

Posted on

Przedsiębiorcy, którzy z powodu epidemii koronawirusa mają problemy by zapłacić bieżące składki lub należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności, mogą skorzystać z uproszczonych form pomocy w zakresie składek ZUS. Przedsiębiorca może wnioskować do ZUS o: – odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek […]