JPK_VAT7 – zmiany

1 października 2020 zacznie obowiązywać nowa struktura JPK_VAT, która nakłada na podatników nowe obowiązki. Dotychczasowe deklaracje VAT oraz pliki JPK zawierające transakcje wykazywane w rejestrach VAT zostaną zastąpione plikiem JPK VDEK.

Ponadto, nowa struktura oznacza dla podatników konieczność raportowania danych, które wcześniej raportowaniu nie podlegały oraz stosowania kodów GTU do faktur sprzedaży oraz kodów transakcji zarówno do faktur sprzedaży jak i zakupu.

W części ewidencyjnej poza dotychczasowymi danymi podatnicy są obowiązani określić:

  1. grupowanie towarów i usług (GTU 1-13 lub wskazanie transakcji spoza grupowań) – jest to podział niezależny od PKWiU lub PKD i wskazuje transakcje z grup ryzyk podatkowych; grupowania obejmować będą rozliczenia podatku należnego,
  2. oznaczenie procedur podatkowych (jednej z 13 możliwych do wyboru lub rozliczenia poza wybranymi procedurami),
  3. oznaczenie typu dokumentu będącego przedmiotem wykazania w ewidencji, różnego rodzaju przy dokumentach własnych i obcych.

W celu właściwego wypełnienia pliku JPK VDEK przedsiębiorca na fakturach sprzedaży będzie  uwzględniał oznaczenia identyfikujące sprzedawane towary i usługi oraz stosowane procedury, czyli tzw. Grupy towarowe GTU (lista kodów GTU).

Podsumowując, wejście w życie nowego schematu jednolitego pliku kontrolnego nakłada obowiązek na podatników stosowania kodów GTU do sprzedawanych towarów i usług oraz kodów transakcji zarówno do faktur sprzedaży jak i zakupu.  

Obowiązek stosowania kodów dotyczy faktur wystawianych od dnia 1-10-2020r. Poprawne oznaczanie faktur jest bardzo ważne ponieważ  kary za ewentualne błędy podatnika mogą wynieść nawet 500 złdla każdego błęduz osobna. Przedsiębiorca co prawda będzie mógł uniknąć nałożenia kary pieniężnej, ale będzie musiał w terminie 14 dni od daty stwierdzenia nieprawidłowości skorygować błędy w przesłanym pliku bądź złożyć odpowiednie wyjaśnienia.