Rząd zmienia termin sporządzania, zatwierdzania i udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru sprawozdań finansowych

Minister Finansów w Dz. U. z dnia 31 marca 2020r poz 570 zmienił terminy wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Więcej na ten temat http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000057001.pdf